ترامونتینا | ست چاقو ( 10 پارچه )
زبان:     
ست چاقو ( ۱۰ پارچه )

کد کالا : ۲۴۰۹۹/۰۲۱


محتوا :
۲۴۰۰۱/۰۰۳                   ۲۴۲۱۴/۰۰۶
۲۴۰۰۶/۰۰۶                   ۲۴۲۱۵/۰۰۰
۲۴۰۰۹/۰۰۸                   ۲۴۶۴۱/۰۰۸
۲۴۰۱۰/۰۰۶                   ۲۵۹۲۲/۰۰۸
۲۴۰۱۱/۰۰۸                   کیف چرمی

  • رنگ:
    مشکی
  • اندازه:
    24 × 37 سانتی متر
  • تاریخ:
    26 آبا 1394
ست چاقو ( ۱۰ پارچه )