ترامونتینا | ست چاقو پوست کنی اره ای
زبان:     
ست چاقو پوست کنی اره ای

کد کالا : ۲۳۰۱۰/۱۱۳      ۶ عددی

  • رنگ:
  • اندازه:
    7.5 سانتی متر
  • تاریخ:
    08 ارد 1394
ست چاقو پوست کنی اره ای