ترامونتینا | ست چاقو ( 3 پارچه )
زبان:     
ست چاقو ( ۳ پارچه )

کد کالا :۲۱۳۹۹/۴۵۳


محتوا :
۱ . ۲۱۳۵۱/۰۴۳   چاقوپوست کنی   ۷٫۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۳۶۰/۰۴۶   چاقوآشپزخانه       ۱۵ سانتی متر
۱ . ۲۱۳۶۱/۰۴۸   چاقوآشپزی          ۲۰ سانتی متر

  • رنگ:
    قهوه ای روشن
  • اندازه:
    ....
  • تاریخ:
    30 ارد 1394
ست چاقو ( ۳ پارچه )