ترامونتینا | چاقوی حرفه ای
زبان:     
چاقوی حرفه ای

Gadget Master

تیغه استیل DIN 1/4110 و مقاوم شده به روش Sub Zero، دسته پلی پروپیلین و آنتی میکروبیال، دارای گواهینامه بین المللی NSF، قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

Professional Master

تیغه استیل DIN 1/4110 و مقاوم شده به روش Sub Zero، لبه تیز V شکل،دسته پلی پروپیلین و آنتی میکروبیال،دارای گواهینامه بین المللی NSF، قابل شستشو در ماشین ظرفشویی